<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=92927154&amp;fmt=gif">

Kursus-Portalen er en del af fagmediet Bygge- & Anlægsavisen, som i over 30 år har dækket den danske bygge- og anlægsbranche med fokus på innovation og udvikling i byggebranchen.

Mission:

Kursus-Portalen er som platform specifikt målrettet byggebranchen, og vi ønsker at tilbyde kurser og relevant uddannelse til alle aktører i byggebranchen, så de kan forbedre deres færdigheder og styrke sig mod fremtidens krav.

Vision:

At blive den førende kilde til uddannelse og kurser i byggebranchen, og at hjælpe vores samarbejdspartnere og aktører med at nå deres fulde potentiale. Vi ønsker at være kendt for vores høje kvalitet og vores engagement i at støtte vores kursister på deres rejse mod succes. Vi vil i samarbejde med branchens aktører fortsætte med at udvikle og forbedre os, så vi kan tilbyde de mest relevante og opdaterede kurser og uddannelsesmuligheder.