<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=92927154&amp;fmt=gif">
hero image

FÅ OVERBLIK OVER ALLE KURSER INDEN FOR
BYGGERI OG ANLÆG


Kursus-Portalen samler alle byggeriets relevente kurser på tværs af forskellige udbydere, og her får du nemt overblik over alle kurser, med information om dato, sted, kursusudbyder, priser samt direkte link til bookning.

L-AUS i din virksomhed eller på byggepladsen – Hele landet

Et L-AUS kursus fra Elsikkerhed giver en årlig instruktion i arbejde på elektriske installationer på en ny og interessant måde. Vi lover, at det ikke bliver kedeligt! 

Kurset er for op til 20 deltagere og kan tilpasses deltagernes hverdag. 

Instruktion i førstehjælp kan tilvælges. Kurset afholdes, hvor du ønsker det.

Kursus om BR18 brandlukninger i teori og praksis – Aarhus

Bliv skarp på BR18’s brandkrav og få en gennemgang af certificerede rådgiveres funktion og konsekvens for rådgivere, byggeledere og installatører.
 
På kurset vil man opnå indsigt i BR18 moderne brandlukninger i teori og praksis.

Komplet kursus DS428 Brandsikring af ventilationsanlæg – Glostrup

Kurset ligger stor vægt på gennemgå standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen. Formålet er altså, at man har en god forståelse for standardens opbygning og brug i dagligdagen, for herved at være bedre klædt på til at minimere omkostninger og fejl under projektering og udførelse.

Kursus om standarden DS447 Ventilation i bygninger – Aarhus

Få en gennemgang af DS 447:2021, så du er opdateret på normen for ventilation og ventilationssystemer i alle typer bygninger beregnet til ophold af mennesker.
 
På kurset vil man opnå indsigt i standarden DS 447:2021 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, herunder:

Kursus om design og anvendelse af CTS-anlæg - Aarhus

På dette kursus får deltagere et indblik i, hvad et CTS/BMS-anlæg er, og hvordan disse anlæg kan beskrives og konstrueres i byggefasen. Dermed efterfølgende sikre funktionalitet, energioptag og samspil imellem de tekniske installationer i et bygger.

Indregulering af vand- og varmeanlæg - Aarhus

Få metoderne til design af varme-, køle- og brugsvandsanlæg, så de opfylder BR18’s krav til indregulering og funktionsafprøvninger.
 
Et anlæg skal overholde BR18’s krav til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. Derfor skal det designes, så det kan driftes på en effektiv og driftsøkonomisk måde ved hjælp af nogle gode principper og metoder for indregulering.
 

Kursus om BR18 brandlukninger i teori og praksis– Glostrup

Bliv skarp på BR18’s brandkrav og få en gennemgang af certificerede rådgiveres funktion og konsekvens for rådgivere, byggeledere og installatører.

På kurset vil man opnå indsigt i BR18 moderne brandlukninger i teori og praksis

Kursus i Commissioning– Glostrup

På dette kursus får du trin-for-trin gennemgang af alle aktiviteter og dokumenter i Commissioning-processen til bygninger. Du får indblik i commissioning aktiviteter i alle byggeriets faser helt fra aftaler og kontrakter med alle interessenter til et år inde i driftsfasen. På kurset vil du deltage i at stille Commissioning-krav, planlægge, granske, teste og dokumentere. Kurset giver dig dermed praktisk kendskab til alle elementerne i Commissioning-processen. Kurset er opbygget i to moduler hver af to dages varighed.

Kursus om standarden DS447 Ventilation i bygninger– København

Få en gennemgang af DS 447:2021, så du er opdateret på normen for ventilation og ventilationssystemer i alle typer bygninger beregnet til ophold af mennesker.
 
Der bliver gennemgået bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af ventilationssystemer, samt bestemmelser for produkter og komponenter, der anvendes til ventilationssystemerne.

Kursus om design og anvendelse af CTS-anlæg– København

På dette kursus får deltagere et indblik i, hvad et CTS/BMS-anlæg er, og hvordan disse anlæg kan beskrives og konstrueres i byggefasen. Dermed efterfølgende sikre funktionalitet, energioptag og samspil imellem de tekniske installationer i et byggeri.

Komplet kursus om brandsikring af ventilationsanlæg– Fredericia

Kurset ligger stor vægt på gennemgå standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen. Formålet er altså, at man har en god forståelse for standardens opbygning og brug i dagligdagen, for herved at være bedre klædt på til at minimere omkostninger og fejl under projektering og udførelse.

Avanceret BSim Indeklimasimulering– Glostrup

Dette kursus lægger vægt på gennemgang af beregningsmodellerne og giver en grundig gennemgang af simulering af de mere komplekse installationer i BSim.
 
Med fugtmodellen er BSim blevet et helt af de få programmer der kan gennemføre simultan simulering af dynamiske temperatur- og fugtforhold i bygninger, fx til vurdering af udtørring af byggefugt, risiko for kondensdannelse på og i konstruktioner samt analyse af betingelser for skimmelsvampeangreb.

Grundkursus i BSim Indeklimasimulering– Glostrup

Kurset giver en grundig gennemgang af hele BSim programpakken, herunder modul til rumlig opbygning af bygningsmodeller (SimView), et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun) samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight).

Styrk dine kompetencer indenfor driften af bygningsautomatik med sidemandsoplæring i jeres CTS-anlæg

Når vi tager en status på jeres bygnings indeklima og energiforbrug, så har I muligheden for at tilvælge sidemandsoplæring i jeres CTS-anlæg.

Det betyder at vores dygtige CTS-, varme- og ventilationsspecialist sætter sig sammen med dig, som driftsansvarlig, og gennemgår jeres anlæg i fællesskab.