<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=92927154&amp;fmt=gif">
headerimage

2-dages seminar om fugt i byggeriet

Kurset er er for dig som projekterer, det vil sige bygningskonstruktør, arkitekt eller ingeniør. Det handler om et tema, som er yderst aktuelt, nemlig fugt. Vi har samlet nogle af Danmarks førende eksperter, som giver dig den bedste viden.

 

Kurset handler om fugt i hele bygningens klimaskærm. Vi kommer ind på de korrekte konstruktionsopbygninger, og praktiske erfaringer og eksempler.

 

På kurset fortæller eksperterne også om de forskellige relevante og anvendte bygningsmaterialer i relation til klimaskærmen.

 

SPØRGSMÅL TIL ARRANGEMENTET:
Dorthe L. Hartung
Projekt- og bæredygtighedschef, DGNB-konsulen
dor@ptm.dk
Mobil 40 64 52 41

Styr på verifikation efter DS/HD 60364 del 6

Nu har du mulighed for at komme på et kompetencegivende kursus. Elma Instruments arrangerer i samarbejde med El-konsulenterne et spændende kursus hvor vi sætter specielt fokus på de nye krav til afprøvning og dokumentation. Undervisningen vil bestå af både teori og praktiske øvelser, med Elma´s installationstestere - HT Italia & Metrel (se komplet liste i programmet).

Styr på verifikation efter DS/HD 60364 del 6

Nu har du mulighed for at komme på et kompetencegivende kursus. Elma Instruments arrangerer i samarbejde med El-konsulenterne et spændende kursus hvor vi sætter specielt fokus på de nye krav til afprøvning og dokumentation. Undervisningen vil bestå af både teori og praktiske øvelser, med Elma´s installationstestere - HT Italia & Metrel (se komplet liste i programmet).

El-termografi- / Appendix B Kursus

Kursus i el-termografering med tillæg af Appendix B. Kurset giver en indføring i el-termografering. Kurset er målrettet lettere øvede, som skal foretage og rapportere el-termografering. Har deltageren taget et Level 1 kursus, vil dette være en fordel. Der bliver lagt vægt på praktisk brug, betjening af udstyr samt en lettere gennemgang af den grundlæggende IR-teori.

L-AUS i din virksomhed eller på byggepladsen – Hele landet

Et L-AUS kursus fra Elsikkerhed giver en årlig instruktion i arbejde på elektriske installationer på en ny og interessant måde. Vi lover, at det ikke bliver kedeligt! 

Kurset er for op til 20 deltagere og kan tilpasses deltagernes hverdag. 

Instruktion i førstehjælp kan tilvælges. Kurset afholdes, hvor du ønsker det.

Kursus om BR18 brandlukninger i teori og praksis – Aarhus

Bliv skarp på BR18’s brandkrav og få en gennemgang af certificerede rådgiveres funktion og konsekvens for rådgivere, byggeledere og installatører.
 
På kurset vil man opnå indsigt i BR18 moderne brandlukninger i teori og praksis.

Komplet kursus DS428 Brandsikring af ventilationsanlæg – Glostrup

Kurset ligger stor vægt på gennemgå standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen. Formålet er altså, at man har en god forståelse for standardens opbygning og brug i dagligdagen, for herved at være bedre klædt på til at minimere omkostninger og fejl under projektering og udførelse.

Kursus om standarden DS447 Ventilation i bygninger – Aarhus

Få en gennemgang af DS 447:2021, så du er opdateret på normen for ventilation og ventilationssystemer i alle typer bygninger beregnet til ophold af mennesker.
 
På kurset vil man opnå indsigt i standarden DS 447:2021 Ventilation i bygninger – Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer, herunder:

Kursus om design og anvendelse af CTS-anlæg - Aarhus

På dette kursus får deltagere et indblik i, hvad et CTS/BMS-anlæg er, og hvordan disse anlæg kan beskrives og konstrueres i byggefasen. Dermed efterfølgende sikre funktionalitet, energioptag og samspil imellem de tekniske installationer i et bygger.

Indregulering af vand- og varmeanlæg - Aarhus

Få metoderne til design af varme-, køle- og brugsvandsanlæg, så de opfylder BR18’s krav til indregulering og funktionsafprøvninger.
 
Et anlæg skal overholde BR18’s krav til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. Derfor skal det designes, så det kan driftes på en effektiv og driftsøkonomisk måde ved hjælp af nogle gode principper og metoder for indregulering.
 

Kursus om BR18 brandlukninger i teori og praksis– Glostrup

Bliv skarp på BR18’s brandkrav og få en gennemgang af certificerede rådgiveres funktion og konsekvens for rådgivere, byggeledere og installatører.

På kurset vil man opnå indsigt i BR18 moderne brandlukninger i teori og praksis

Kursus i Commissioning– Glostrup

På dette kursus får du trin-for-trin gennemgang af alle aktiviteter og dokumenter i Commissioning-processen til bygninger. Du får indblik i commissioning aktiviteter i alle byggeriets faser helt fra aftaler og kontrakter med alle interessenter til et år inde i driftsfasen. På kurset vil du deltage i at stille Commissioning-krav, planlægge, granske, teste og dokumentere. Kurset giver dig dermed praktisk kendskab til alle elementerne i Commissioning-processen. Kurset er opbygget i to moduler hver af to dages varighed.

Bygningers energibehov og Be18 – København

Få bygningsreglementets energibestemmelser forklaret og lær at bruge beregnings-programmet Be18 til at eftervise, at reglerne er overholdt.
 
På kurset vil du blive undervist af to af landets førende eksperter i beregningsprogrammet, som begge til dagligt arbejder med forskning og myndighedsrådgivning vedr. regler for bygningers energiforbrug.
 

Kursus om standarden DS447 Ventilation i bygninger– København

Få en gennemgang af DS 447:2021, så du er opdateret på normen for ventilation og ventilationssystemer i alle typer bygninger beregnet til ophold af mennesker.
 
Der bliver gennemgået bestemmelser vedrørende projektering, udførelse, afprøvning og drift af ventilationssystemer, samt bestemmelser for produkter og komponenter, der anvendes til ventilationssystemerne.

Kursus om design og anvendelse af CTS-anlæg– København

På dette kursus får deltagere et indblik i, hvad et CTS/BMS-anlæg er, og hvordan disse anlæg kan beskrives og konstrueres i byggefasen. Dermed efterfølgende sikre funktionalitet, energioptag og samspil imellem de tekniske installationer i et byggeri.

Komplet kursus om brandsikring af ventilationsanlæg– Fredericia

Kurset ligger stor vægt på gennemgå standardmetoderne og systemløsningerne, som er dem man vil anvende i dagligdagen. Formålet er altså, at man har en god forståelse for standardens opbygning og brug i dagligdagen, for herved at være bedre klædt på til at minimere omkostninger og fejl under projektering og udførelse.

Avanceret BSim Indeklimasimulering– Glostrup

Dette kursus lægger vægt på gennemgang af beregningsmodellerne og giver en grundig gennemgang af simulering af de mere komplekse installationer i BSim.
 
Med fugtmodellen er BSim blevet et helt af de få programmer der kan gennemføre simultan simulering af dynamiske temperatur- og fugtforhold i bygninger, fx til vurdering af udtørring af byggefugt, risiko for kondensdannelse på og i konstruktioner samt analyse af betingelser for skimmelsvampeangreb.

Grundkursus i BSim Indeklimasimulering– Glostrup

Kurset giver en grundig gennemgang af hele BSim programpakken, herunder modul til rumlig opbygning af bygningsmodeller (SimView), et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun) samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight).

Ventilation fra A til Z – Glostrup

Kurset er tilrettelagt, så du bliver taget igennem alt det væsentlige – lige fra de grundlæggende funktionskrav til et anlæg, til hvordan en ventilationsløsning kan tage højde for særlige udfordringer og ønsker.
 
Underviserne gennemgår den grundlæggende ventilationsteknik, og du bliver præsenteret for aktuelle cases fra ”det virkelige liv”. Du får fyldt din faglige rygsæk op med både ny viden, inspiration, værktøjer og kompetencer.
 
Ud over undervisningen får du som en sidegevinst mulighed for at sparre med de øvrige deltagere, som er fagprofessionelle inden for HVAC, energi og indeklima.

Reguleringskreds design og bestykning

Reguleringskreds design og bestykning, ofte kaldet blandesløjfe i VVS-jargon, er en vigtig installationsdetalje i de fleste VVS installationer.

Du vil blive introduceret til de mest anvendte typer reguleringskredse og deres anvendelse. Vi vil også gennemgå de gængse ventiltyper, som har eksisteret i årtier og kikke på nye teknologier for bestykning på reguleringskredse.

Endagskursus i Svanemærket byggeri.

Svanemærket lancerer skærpet krav til nybyggeri i begyndelsen af 2023. På dette kursus bliver du klædt på til at arbejde med Svanemærkets krav inden for bl.a. energi, klima, ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi, biodiversitet, indeklima, materialer og kemi.

Styrk dine kompetencer indenfor driften af bygningsautomatik med sidemandsoplæring i jeres CTS-anlæg

Når vi tager en status på jeres bygnings indeklima og energiforbrug, så har I muligheden for at tilvælge sidemandsoplæring i jeres CTS-anlæg.

Det betyder at vores dygtige CTS-, varme- og ventilationsspecialist sætter sig sammen med dig, som driftsansvarlig, og gennemgår jeres anlæg i fællesskab.

Onlinekursus: Svanemærket for producenter og grossister.

Du får en dybdegående gennemgang af Svanemærkets kommende krav til nybyggeri. Kurset tager udgangspunkt i kriteriegeneration 4, der bl.a. stiller krav til energi, klima, ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi, biodiversitet, indeklima, materialer og kemi.

På kurset arbejder vi med cases, hvor du får konkrete redskaber til, hvordan du kan varetage en certificering af et byggeri – fra programfase til aflevering. Samlet set giver kurset dig den nødvendige viden og de værktøjer, du skal bruge for at certificere et byggeri med Svanemærket. Kurset afsluttes med en eksamen.

2 dage: Diplomkursus i svanemærket byggeri.

Du får en dybdegående gennemgang af Svanemærkets kommende krav til nybyggeri. Kurset tager udgangspunkt i kriteriegeneration 4, der bl.a. stiller krav til energi, klima, ressourceeffektivitet, cirkulær økonomi, biodiversitet, indeklima, materialer og kemi.

På kurset arbejder vi med cases, hvor du får konkrete redskaber til, hvordan du kan varetage en certificering af et byggeri – fra programfase til aflevering. Samlet set giver kurset dig den nødvendige viden og de værktøjer, du skal bruge for at certificere et byggeri med Svanemærket. Kurset afsluttes med en eksamen.